Advert
Advert
Advert

Kurandaki Sureler Ve Anlamları

Kurandaki Sureler Ve Anlamları 30 cüzden oluşan Kuran-ı Kerim'de toplam 114 sure bulunmaktadır. Sureler indikleri yere göre Mekki ve Medeni olarak ikiye ayrılır. İlk inen sure Alak Suresidir. Hz. Ebubekir'in halife olduğu dönemde Kuran, mushaf haline getirilmiştir.

Kurandaki Sureler Ve Anlamları
Kurandaki Sureler Ve Anlamları Coşkun KORHAN
Advert

1- Fatiha: Kuran-ı Kerimdeki en faziletli surelerden biridir. Fatiha'nın sözlük anlamı başlangıçtır.

2- Bakara: Anlamı: Boğa, Sığır.

3- Ali- İmran: Anlamı: İmran'ın Ailesi

4- Nisa: Anlamı: Kadınlar

5- Mâide: Anlamı: Sofra

6- En'am: Neam kelimesinin çoğuludur. Sözlük anlamı halktır.

7- A'raf: Cennet ve cehennemin arasında olan yer.

8- Enfal Anlamı: Ganimetler, hazineler.

9- Tevbe: Günahların affedilmesi için edilen dua.

10- Yunus: Surede Hz. Yunus anlatıldığı için bu ismi almıştır.

11- Hûd: Surede Hz. Hud anlatılır.

12- Yusuf: Hz. Yusuf'un anlatıldığı suredir.

13- Rad: Anlamı: Gök Gürültüsü

14- İbrahim: Ulu'l Azm peygamberlerinden biri olan Hz. İbrahim anlatılır.

15- Hicr: Surede Hicr adlı bir yer anlatıldığı içi bu isim verilmiştir.

16- Nahl: Anlamı: Bal Arısı.

17- İsra: Anlamı: Gece Yürüyüşü

18- Kehf: Surede ''Yedi Uyuyanlar'' olarak da bilinen kişiler ve saklandıkları Kehf mağarası anlatılır.

19- Meryem: Hz. İsa'nın annesi.

20- Ta-Ha: Surenin başında Ta ve Ha harfleri yer aldığı için Ta-Ha ismi verilmiştir.

21- Enbiya: Anlamı: Peygamberler.

22- Hac: Surede Hac ibadetinin faziletleri ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

23-Müminun: Anlamı: İman edenler.

24- Nur: Anlamı: Işık, parlaklık.

25- Furkan: Anlamı: Hak ile Batıl arasındaki farkları bilen ve ona göre davranan.

26- Şuara: Anlamı: Şairler

27- Neml: Anlamı: Karınca

28- Kasas: Tarihi Olaylar

29- Ankebut: Dişi Örümcek demektir. .

30- Rum: Romalıları anlattığı için bu ismi almıştır.

31- Lokman: Surede Hz. Lokman anlatılır.

32- Secde: Surede yalnızca Allah'a secde edilmesi gerektiği anlatılır.

33- Ahzab: Anlamı: Topluluklar

34- Sebe: Surede Seba adlı bir kabile anlatılır.

35- Fâtır: Yoktan var eden, yaratan demektir.

36- Ya-Sin: En faziletli surelerden biridir. Hz. Muhammed Yasin Suresi, Kuran'ın kalbi olarak tanımlamıştır.

37- Saffat: Anlamı: Saf Tutanlar

38-Sad: İlk harfi Sad olduğu için bu ismi almıştır.

39-Zümer: Yığınlar demektir.

40- Mümin Suresi: Affeden demektir.

41-Fussilet: Detaylı demektir.

42- Şura: İstişare etmek, danışmak anlamına gelir.

43-Zuhruf: Altın ve benzeri takılar, süsler, ziynetler demektir.

44- Duhan: Dumanlar demektir.

45-Casiye: Anlamı: Diz çökmek.

46-Ahkaf: Ahkaf adlı bir yerden bahsedildiği için bu ismi almıştır.

47-Muhammed: Surenin 2. ayetinde Hz. Muhammed'in adı geçer.

48-Fetih: Bir şehri ya da bölgeyi düşman elinden almak demektir.

49-Hucurat: Odalar demektir.

50-Kaf: Kaf harfiyle başladığı için bu ismi almıştır.

51-Zariyat: Savuranlar demektir.

52-Tur: Surede Tur Dağından bahsedilir.

53-Necm: Anlamı: Yıldız

54-Kamer: Ay demektir.

55-Rahman: Hem ahirette hem de dünyada çok bağışlayan demektir.

56-Vakıa: Olay demektir.

57-Hadid: Sözlük anlamı demirdir.

58-Mücadile: Mücadele eden kadın demektir.

59- Haşr: Toplanma, bir araya gelmek demektir.

60- Mümtehine: İmtihan edilen anlamına gelir.

61- Saf. Saf tutmak demektir.

62- Cuma: Toplanmak, bir araya gelmek demektir.

63- Münafikun. Anlamı: Münafıklar, riyakarlar.

64- Tegabun: Anlamı: Aldanmak.

65- Talak: Anlamı: Boşanma.

66- Tahrim: Yasaklamak, haram kılmak demektir.

67- Mülk: Yönetmek, idare etmek demektir.

68- Kalem: İlk ayetinde kalem geçtiği için bu ismi almıştır.

69- Hakka: Gerçekleşen olaylar demektir.

70- Mearic: Anlamı: Yükseliş yolları. Miraç ile aynı kökten türemiştir.

71: Nuh: Surede Hz. Nuh anlatılır.

72: Cin: Surede Müslüman cinlerden bahsedilir.

73: Müzemmil: Bir şeye bürünen, gizlenen demektir.

74: Müdessir: Saklanan demektir.

75: Kıyamet: Surede her insanın ahiret gününde diriltileceği anlatılır.

76- İnsan: İlk ayette insan sözcüğü geçtiği için bu ismi almıştır.

77- Mürselat: Mürsel kelimesinin çoğuludur. Gönderilenler demektir.

78- Nebe: Anlamı: Haber.

79- Naziat: Söküp Çıkaranlar anlamına gelir.

80: Abese: Surat astı, yüzünü buruşturdu demektir.

81- Tekvir: Dolamak, sarmak demektir.

82- İnfitar: Anlamı: Parça parça olma.

83- Mutafffifin: Kandıranlar, aldatanlar, hile yapanlar demektir.

84- İnşikak: Yarılma, ikiye ayrılma demektir.

85- Buruc: Burç kelimesinin çoğuludur.

86- Tarık: Surede Tarık yıldızı anlatılır.

87- Ala: Ulu, yüce demektir.

88- Gaşiye: Çepeçevre saran kuşatan anlamına gelir.

89: Fecir: Sabah vakti demektir.

90: Beled: Anlamı: Kent, şehir.

91- Şems: Türkçe karşılığı kuşluk vaktidir.

92- Leyl: Gece manasına gelir.

93- Duha: Kuşluk vakti demektir.

94- İnşirah: Gönül açıklığı, ferahlık manasına gelir.

95- Tin: Anlamı: İncir

96- Alak: Pıhtılaşmış kan demektir.

97- Kadir: Yücelik ve kudret manasına gelir.

98- Beyyine: Delil demektir.

99- Zilzal: Anlamı: Zelzele, sarsıntı.

100- Adiyat: Çok hızlı koşmak, nefes nefes kalmak demektir.

101- Karia: Anlamı: Çok yüksek ses.

102- Tekasür: Sayıca üstünlük, çoğalmak manasına gelir.

103- Asr: Devir, çağ, zaman demektir.

104- Hümeze: Dedikodu yapan, çekiştiren anlamına gelir.

105- Fil: Fil Olayını anlattığı için bu isim verilmiştir.

106- Kureyş: Surede Allah'ın Kureyş kabilesine yardım ettiğinden bahsedilir.

107- Maun: Karşılıklı yardımlaşma, dayanışma manasına gelir.

108- Kevser: Cennetteki bir nehrin adıdır.

109- Kafirun: Kafir kelimesinin çoğuludur.

110- Nasr: Yardım demektir.

111- Mesed: Kıvrılmış ip manasına gelir.

112- İhlas: İçten bir şekilde ibadet etmek demektir.

113- Felak: Kurtuluşa ermek anlamına gelir.

114- Nas: İns sözcüğünün çoğuludur. İnsanlar demektir.

Kurandaki En Uzun Sure Hangisidir?

En uzun sure Bakara suresidir. 286 ayetten oluşur.

Kurandaki En Kısa Sure Hangisidir?

Kurandaki en kısa sure 3 ayetten oluşan Kevser Suresidir.

kaynak:vav radyo

Kurandaki Sureler Ve Anlamları
Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
 FOTOĞRAF YARIŞMASI
FOTOĞRAF YARIŞMASI
 katkılardan dolayı teşekkür etti.
katkılardan dolayı teşekkür etti.

istanbul escort antalya escort travesti ankara escort ankara escort porno ankara escort bayan