Advert

Kamuoyuna Duyurulur

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna Duyurulur
Kamuoyuna Duyurulur Coşkun KORHAN
Söz konusu Kanun ile;
 Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme
zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme
yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,
 Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi(MTV) ile Trafik para cezaları ve diğer idari para
cezalarının aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında
güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri
arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan
ödeme imkanı,
 Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb.
ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması,
 Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
 2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine
getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması,
 Yapılandırılan tutarların peşin veya azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
 Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 indirim yapılması,
 Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza
asıllarından %25 indirim yapılması,
 Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya azami 12 eşit
taksitte ödenmesi,
 Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit
ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, %10 indirim yapılması,
 İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız
ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 Beyan edilmemiş gelir ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya
kendiliğinden beyan imkanı,
 Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenmesi,
 Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin
idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az %10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme
süresince araç muayene izni verileceği,
 Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar muayenelerini
yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması,
gibi önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.
 
Bu imkanlardan faydalanmak için 03 Temmuz 2023 tarihine kadar İnternetten
(www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr), bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yolu
ile veya diğer vergi dairelerine başvuru yapılması gerekmektedir.
Ayrıca yapılandırma başvurusunda bulunan mükelleflerimiz için 1. ve 2. Taksit
ödemeleri ile peşin ödeme için son gün 31 Temmuz 2023’tür.
Mükelleflerimizin, muhtemel yoğunluk ve sorunlar ile karşılaşmamak için
başvurularını son günlere bırakmamaları önemle duyurulur.
Ayrıca; Yapılandırma Kanununa ilişkin her türlü soruları için Vergi İletişim Merkezini
(189) aranabilir, Başkanlığımız Vergi Daireleri ile iletişime geçilebilir.
Kamuoyuna Duyurulur
 
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığından duyurulur Kamuoyuna Duyurulur
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MUZAFFER ÇETİN İSYAN ETTİ
MUZAFFER ÇETİN İSYAN ETTİ
Sırt Ağrısı Omurga Tümörü Habercisi Olabilir
Sırt Ağrısı Omurga Tümörü Habercisi Olabilir

istanbul escort antalya escort travesti ankara escort ankara escort porno ankara escort bayan