Advert
Advert
Advert Advert Advert

Sokak Hayvanları ile İlgili Alınacak Tedbirler

Sokak hayvanları hakkında e-mail, CİMER, sosyal medya, dilekçe ve şahsen yapılan şikayetler nedeniyle konuyla ilgili yapılan değerlendirmeler doğrultusunda yapılacak işlemler ve görevler hakkında Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine resmi yazı yazılmak suretiyle hatırlatmalarda bulunulmuştur.

Sokak Hayvanları ile İlgili Alınacak Tedbirler
Sokak Hayvanları ile İlgili Alınacak Tedbirler Coşkun KORHAN

Yazılan yazıda özetle; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair
Uygulama Yönetmeliği kapsamında sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon işlemlerinin
belediyelerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu belirtilmiştir.
Hayvanları Koruma Kanunu'nun "Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması” başlıklı
6.maddesinin 4.fıkrasında; "Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde belediyelerce
kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle
söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır." amil hükmü ile
aynı Kanunun Geçici Madde 4 ünde yer alan "Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu
yetmiş beş bini aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 tarihine kadar ek 1.
maddenin birinci fıkrasında belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlüdür.” şeklinde
kesin ifadelerin bulunduğuna dikkat çekilmiştir.
Devamında ise; “Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle birinci fıkra
gereğince hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için
kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır. Bu oran büyükşehir
belediyelerinde binde üç olarak uygulanır. Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka bir amaç için
kullanılamaz." hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği ifade edilmiştir.
Saldırgan köpekler ile ilgili yine aynı Kanunun ‘İlkeler’ başlıklı 4. maddesinin (g) bendinde yer alan
“Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların
hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.” hükmünün amil olduğuna vurgu yapılmıştır.
Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin "Belediyelerin alacağı tedbirler" başlıklı
7. maddesinin (e) bendinde; “Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile
bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olan,
alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden
hayvanlar…” ile ilgili alınması gerekli tedbirlere ilişkin hükümler çerçevesinde işlem tesis
edilmesinin ehemmiyetine değinilmiştir.
‘İlimizde bulunan rehabilite edilmemiş köpek popülasyonunun azaltılması maksadıyla ivedilikle
kısırlaştırma çalışmalarının yürütülmesi, yapılan çalışmalarda asgari standartların yakalanması’ ve
‘hayvan bakımevi yapımı için gerekli çalışmaların ne şekilde yapılacağı’ hususlarında daha önce
yazılan yazılarımıza da atıfta bulunulup, yukarıda belirtilen hususlara azami özen ve hassasiyetin
gösterilmesi ayrıca gerekli tedbirlerin mevzuatta öngörülen en kısa süre içerisinde alınarak
aksamaya mahal verilmemesi hususunda ikazda bulunulmuş, belirtilen görevlerin yerine
getirilmemesi halinde gereken işlemlerin başlatılacağı noktasında uyarılarda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
                                                                                                      KOCAELİ VALİLİĞİ

Sokak Hayvanları ile İlgili Alınacak Tedbirler
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sosyal medya hesabınızı kaptırmayın
Sosyal medya hesabınızı kaptırmayın
Yavuz, Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı
Yavuz, Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı

istanbul escort antalya escort travesti ankara escort ankara escort porno ankara escort bayan